Regulamin usługi "Rejestracja i odnawianie domen"

Niniejszy regulamin usługi "Rejestracja i odnawianie domen" jest integralną częścią Ogólnego regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego pod adresem https://suerto.pl/regulaminy.html?doc=ogolny.

Rozdział I - szczególne warunki korzystania z usługi

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność danej nazwy domeny.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę domeny przez Usługobiorcę z jakiejkolwiek przyczyny.
  3. Po dokonaniu zamówienia przez Usługobiorcę na domenę Usługodawca rezerwuje ją dla Usługobiorcy. Okres rezerwacji domeny określony jest przez instytucję obsługującą dany typ domeny. Dla domen polskich ten okres wynosi 14 dni.
  4. Domena jest rejestrowana na dane podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji w systemie Suerto po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.