Regulamin usługi "Serwer WWW"

Niniejszy regulamin usługi "Serwer WWW" jest integralną częścią Ogólnego regulaminu świadczenia usług hostingowych dostępnego pod adresem https://suerto.pl/regulaminy.html?doc=ogolny.

Rozdział I - szczególne warunki korzystania z usługi

 1. Usługobiorca może korzystać z domen zarejestrowanych u Usługodawcy bądź z zarejestrowanych w innych firmach.
 2. Warunkiem poprawnego działania domeny zarejestrowanej w innej firmie jest ustawienie przekierowania na serwery Usługobiorcy poprzez:
  - zmianę delegacji DNS na serwery Usługobiorcy,
  - odpowiednie skonfigurowanie strefy DNS,
  - przekierowanie w ramce, http bądź inne.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługobiorcy wszystkie informacje niezbędne do przekierowania jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy.
 4. Usługodawca zobowiązuje się wykonać bezpłatnie na zlecenie Usługobiorcy przekierowanie jego domeny lub domen na serwery Usługodawcy. Zlecenie takie powinno być złożone pocztą elektroniczną (na adres bok@suerto.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres podany w zakładce Kontakt). Warunkiem wykonania zlecenia jest podanie przez Usługobiorcę wszystkich danych niezbędnych do wykonania zlecenia.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie skonfigurowane przekierowanie domeny na serwery Usługodawcy.
 6. Usługodawca na życzenie Usługobiorcy utworzy bezpłatnie dla Usługobiorcy sub domenę o budowie [login].suerto.net.
 7. Usługodawca zobowiązuje się do wykonania cotygodniowej kopii bezpieczeństwa danych Usługobiorcy. Kopia wykonywana jest w nocy z soboty na niedzielę. Kopia usuwana jest po 3 tygodniach od daty jej utworzenia.
 8. W przypadku braku płatności za usługę zostanie ona zablokowana. Dane Usługobiorcy zostaną usunięte po 14 dniach od zakończenia ważności usługi wraz ze wszystkimi kopiami bezpieczeństwa.

Rozdział II - zarządzanie usługą

 1. Do zarządzania serwerem Usługodawca udostępnia Usługobiorcy panel administracyjny.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie działania wykonane przez Usługobiorcę poprzez panel administracyjny usługi.
 3. Usługodawca udostępni Usługobiorcy bezpłatnie, na czas trwania umowy możliwość korzystania z zapasowego serwera DNS do celów przechowywania stref DNS hostowanych na serwerze Usługobiorcy.

Rozdział III - warunki promocji "Domena taniej z serwerem WWW"

 1. Podczas rejestracji serwera Usługobiorca może zamówić dowolną jedną domenę w promocyjnej cenie.
 2. Promocyjne ceny dostępne są na stronie suerto.pl.